CIMG4787

Bicom Bioresonansterapi

Behandlingsmetoden började utvecklas på 1930-talet i USA.

På 1970-talet i Tyskland började man arbeta fram den maskin jag använder, Bicom.

Idag används Bicom i ca 90 länder i världen av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare och på sjukhus.

Allting har en frekvens

Alla organismer (t.ex. alla celler i kroppen) och alla ämnen (t.ex. mjölk, vete, hundhår, pollen)

omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster.

Bicom läser in frekvenser från ämnen och patienten

Bicom skapar inga egna frekvenser. Apparaten läser in frekvensmönster från ämnen och från patienten; förändrar dessa terapeutiska frekvensmönster (inverterar, förminskar, förstärker, filtrerar) och återexponerar dem till patienten. Unikt i Bicom är filtret som separerar harmoniska från disharmoniska frekvenser, vilket gör det möjligt att släcka ut det disharmoniska och bygga upp det harmoniska.

Metoden är smärtfri, fri från läkemedel och har inga biverkningar.

Resultaten är bestående, men i vissa fall behövs enstaka uppföljande behandlingar.